Technický dozor investora

V rámci technickýho dozoru investora zajišťujeme tyto služby:

  • Kontrolní a odborná činnost, která zajišťuje pro investora dohled nad prováděnými stavebními pracemi vč. kontroly objemu provedených prací a podkladů pro fakturaci dodavatelů stavby
  • Kontrolní a odborná činnost pro stavebníky, kterí provádějí stavební práce svépomocí
  • Posouzení projektů a stavebních řešení s ohledem na kvalitu, budoucí pořeby investora a cenu díla
  • Zajištění výběrových řízení na dodavatele staveb
  • Řešení problémů spojených s realizací stavby
  • Zajištění projektové dokumentace, stavebního povolení a kolaudace 

Partneři